тут появится виджет

Інформація для пацієнтів

З 01.04.20 Комунальне некомерційне підприємство «Міська клініча лікарня № 14 ім. проф. Л. Л. Гіршмана» Харківської міської ради уклала договір з Національною службою здоров’я України про медичне обслуговування населення за програмою
медичних гарантій на три пакети послуг, а саме:
«ХІРУРГІЧНІ ОПЕРАЦІЇ ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ У СТАЦІОНАРНИХ УМОВАХ»

«СТАЦІОНАРНА ДОПОМОГА ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ХІРУРГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ»

«АМБУЛАТОРНА ВТОРИННА (СПЕЦІАЛІЗОВАНА) ТА ТРЕТИННА (ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНА) МЕДИЧНА ДОПОМОГА ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ, ВКЛЮЧАЮЧИ МЕДИЧНУ РЕАБІЛІТАЦІЮ ТА СТОМАТОЛОГІЧНУ ДОПОМОГУ»
Підстави надання послуги:
● направлення лікаря з надання ПМД, з яким укладено декларацію про вибір лікаря;
● направлення лікуючого лікаря;
● доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги;
● направлення з іншого клінічного підрозділу та/або закладу в разі перебування
пацієнта на стаціонарному лікуванні;
● самозвернення у невідкладному стані.

В разі перебування пацієнта на стаціонарному лікуванні він забезпечується : медикаментами, згідно з національним переліком, витратними матеріалами , харчуванням. В лікарні цілодобово працює кабінет для надання екстреної офтальмологічної допомоги

КНП "Міська клінічна лікарня № 14 ім. проф. Л.Л. Гіршмана" ХМР

lgirshman14@ukr.net